Šestošolci ustvarjajo

Kaj le so ustvarili ti naši šestošolci?