KAM SMO POTOVALI, KAJ SMO IZVEDELI???

UREJAMO: Marina Kostanjevec, Ines Strelec, Blaž Šegula, Denis Letonja

Na tej strani bomo objavljali: KULTURNE DNEVE, NARAVOSLOVNE DNEVE, TEHNIŠKE DNEVE.